Lang thang trên Codepen thì tìm được vài hiệu ứng rất hay để lưu lại và chia sẻ đến mọi người , các bạn có thể lưu lại , biết đâu sau này có việc sẽ cần đến nó đấy . twemoji-1f601

Hiệu ứng Text Animation

Hiệu ứng này một chữ đứng yên và chữ kia thì thay đổi liên tục , rất thích hợp để làm Intro sản phẩm , thương hiệu , giới thiệu bản thân

Link : Codepen Link

Hiệu ứng giả lập đánh chữ

Sử dụng Javascript để giả lập hiệu ứng đánh chữ

Link : Plugin Link

Super Placeholder

Plugin này tạo hiệu ứng thay đổi Placeholder theo những ký tự đặt trước , rất thích hợp để demo URL hoặc Nội dung phải nhập

Link : Plugin Link

Plugin tạo thông báo giống Bigo Live

Nếu bạn đã từng “giải trí” twemoji-1f61d trên Bigo live chắc hẳn sẽ thấy những món quà mà người ta tặng cho các Idol trên Bigo thì sẽ có một thông báo chạy ngang qua , Plugin này sẽ giúp các bạn tạo thông báo y chang vậy trên Web .

Link : Plugin Link

Form đăng nhập màu mè – Login Box Concept

Một form đăng nhập thêm vài hiệu ứng và màu mè trông cũng rất vui mắt.

Link : Codpen Link

Hiệu ứng tải trang SCSS(Transition) Loader

Một hiêu ứng tải trang khá đẹp được viết hoàn toàn bằng CSS

Link : Codpen Link

Hiệu ứng chữ CSS Animated Neon Sign

Hiệu ứng chữ CSS Animated Neon Sign

Link : Codpen Link

Ở trên là những hiệu ứng Plugin hay sưu tập được , hy vọng sẽ có dịp để sử dụng .

Have fun !