Bài này mình đã từng Share trên J2Team Community , hôm nay mình share trực tiếp tại Blog luôn .

Giới thiệu :

Sử dụng vue js + ajax đơn giản để xử lý ảnh và kết hợn một số function có sẵn trên google . Ảnh nén có thể giảm khoảng 45% tùy vào các bạn set nhưng vẫn có thể giữ chất lượng ảnh đến 85% .

Sử dụng rất đơn giản , các bạn tải file về và upload lên Host của mình , không cần config gì cả , các thông số mình có để comment ở phía sau , tùy các bạn thay đổi sau cho phù hợp .

Download file bên dưới nhé .