Xin chào các bạn , bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn  : Làm thế nào để tải bất cứ Video nào trên Facebook / Video trên Comment kể cả Video Private , miễn là BẠN CÓ THỂ XEM chúng là được 😂

Lưu ý : Cách này chỉ hoạt động trên Máy tính và Facebook của bạn phải là giao diện mới

 • Cập nhật : 19-01-2021 - Cập nhật mới giúp tải chính xác hơn 
 • Cập nhật : 02-05-2021 - Sửa lỗi log link ra bị sai
 • Cập nhật : 01-08-2021 - Sửa lỗi Link HD bị sai

Video hướng dẫn :

I.Cách hoạt động và Kết quả

Cách hoạt động rất đơn giản, bạn chỉ việc paste code vào một Extension hỗ trợ cho phép thêm custom script vào Website là có thể tải về được , ví dụ kết quả sau khi lấy được :

Và đây là kết quả :

Lấy Video Comment :

Chạy lệnh :

 

Kết quả :

 

II. Các bước cài đặt sử dụng

Đầu tiên bạn hãy cài Extension này vào Chrome của bạn , tên nó là Custom JavaScript for Websites 2

Cách cài đặt Extension như sau :

Bước 1 : Truy cập vào Link bên trên , Nhấn vào Thêm vào Chrome

Bạn sẽ được hỏi là Có muốn cài không , cứ nhấn Add Extension là được 

Sau khi cài đặt thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như vầy

Bước 2 : Trở lại Facebook của bạn , nhấn F12 lên

Khi nhấn F12 lên sẽ thấy có dòng chữ như hình

Bước 3 : Rê chuột lên bên phải trên cùng của Chrome , mở Extension lên

Bước 4 : Copy đoạn code dưới đây và dán vào 

function downloadFacebookVideo(){
 var commentQuery = 'comment_id';
 var url = window.location.href;
 if(url.indexOf('?' + commentQuery + '=') != -1)
  return downloadCommentVideo();
 else if(url.indexOf('&' + commentQuery + '=') != -1)
  return downloadCommentVideo();
 return downloadNormalVideo();
}
function downloadCommentVideo(){
 let str = document.documentElement.outerHTML;
 let regex_video_source = /"edges":\[{(.*?)],"page_info"/gm;
 let regex_video_match_sd = /"playable_url":"(.*?)"/m;
 let regex_video_match_hd = /"playable_url_quality_hd":"(.*?)"/m;
 
 let comment_video_source = null;
 let comment_video_match_sd = null;
 let comment_video_match_hd = null;
 
while ((m = regex_video_source.exec(str)) !== null) {
  comment_video_source = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
  break;
}
if(comment_video_source == null){
 console.log('Không thể lấy Video từ Comment này !');
 return;
}
while ((m = regex_video_match_sd.exec(comment_video_source)) !== null) {
  comment_video_match_sd = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
   break;
}
while ((m = regex_video_match_hd.exec(comment_video_source)) !== null) {
  comment_video_match_hd = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
   break;
}

 if(comment_video_match_sd == null && comment_video_match_hd == null){
 console.log("Không tìm thấy link nào !");
 return;
 }
 let output = "Ấn vào link bên dưới để tải về : \n";
if(comment_video_match_sd != null){
  let link = comment_video_match_sd.replaceAll("\\","");
  let link_final = link.replaceAll("amp;","");
  console.log(" ✔ Link SD: " + link_final);
}
if(comment_video_match_hd != null){
  let link = comment_video_match_hd.replaceAll("\\","");
  let link_final = link.replaceAll("amp;","");
 console.log("✔ Link HD: " + link_final);
}
str = null;
return 'Ấn vào link bên trên để tải về nhé!';
}

function downloadNormalVideo(){
let m;
let str = document.documentElement.outerHTML;
let regex_sd = /"playable_url":"([^"]*)"/gm;
let regex_hd = /"playable_url_quality_hd":"([^"]*)"/gm;
let regex_audio = /"audio":\[(.*?)\]/sm; // Tach audio ra
let regex_audio_url = /{"url":"(.*?)\",/; // Lay chuoi Audio dau tien
// Audio
let video_sd_url = null;
let video_hd_url = null;
let audio_json = null;
let audio_url = null;

// Lay Link SD
while ((m = regex_sd.exec(str)) !== null) {
  video_sd_url = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
  break;
}
// Lay Link HD
while ((m = regex_hd.exec(str)) !== null) {
  video_hd_url = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
   break;
}
/* Bat dau lay Audio */
// Audio Json
if ((m = regex_audio.exec(str)) !== null) {
  audio_json = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
}
// Audio URL
if (audio_json != "null" && (m = regex_audio_url.exec(audio_json)) !== null ) {
  audio_url = (typeof(m[1]) != "undefined") ? m[1] : null;
}
/* Ket thuc lay Audio */

// Tra loi neu khong co ket qua khi ca 3 ko co
if(video_hd_url == null && video_sd_url == null && audio_url == null){
 console.log("Không tìm thấy link nào !");
 return;
}


// Link SD
if(video_sd_url != null){
  let sd = video_sd_url.replaceAll("\\","");
 console.log("✔ Chất lượng SD : " + sd);
}
// Link HD
if(video_hd_url != null){
  let hd = video_hd_url.replaceAll("\\u0025","%");
 console.log("✔ Chất lượng HD : " + hd);
}
// Link Audio
if(audio_url != null){
  let audio = audio_url.replaceAll("\\","");
 console.log("✔ Link Audio: " + audio );
}
str = null;
return 'Ấn vào link bên trên để tải về nhé!';
}

Bạn có thể thay tên hàm downloadFacebookVideo() thành tên nào đó tùy ý bạn.

Bước 5 : Nhấn Save để lưu lại , bạn sẽ được Refresh trang để load lại script

Bước 6 : Mở F12 lên và chỉ việc gọi tên hàm 

Và kết quả 

III.Các lưu ý khi sử dụng

- Để tải được chính xác thì sau khi bạn vào Link của video , HÃY F5 ĐỂ REFRESH LẠI TRANG

✌✌ Có nghĩa là trước khi bạn gọi hàm downloadFacebookVideo() thì hãy nhấn F5 trước

- Script 100% readable , nên không chứa mã độc nào 

III. Kết thúc

Trên là toàn bộ nội dung hướng dẫn cách để tải bất cứ Video nào trên Facebook , kể cả Video trong Comment , lời văn có thể không được hay , nên các bạn có thắc mắc gì , hãy để lại lời nhắn bên dưới . 

Cảm ơn các bạn đã đọc bài .

 

Chúc các bạn vui vẻ 


Tùng
Web Developer

vjp pr0

Bình luận bài viết


0 bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận
Bình luận đã đóng