Hello , đã lâu không viết bài , hôm nay rảnh lục lại vài thứ trong “tài liệu học tập” thì có một script lấy Facebook ID để chia sẻ với mọi người , tuy nhiên việc lấy Facebook ID ở Graph hiện nay đã bị “khai tử” nếu sử dụng Token từ version 2.5 trở đi , tức là bạn không thể query bằng username để lấy được ID nữa .

Nếu các bạn đã từ dùng các trang get facbook id như getfbid.com của mình thì việc lấy ID này rất dễ , chỉ cần Paste link và nhấn Enter .
Và cũng trong bài viết này mình cũng xin lỗi vì trang getfbid.com này đã sập và không thể truy cập được vì một số lý do nhất định 🙂 .

Ok , trang đã sập nhưng nền móng vẫn còn , đó chính là cái API để lấy Facebook ID do mình viết để xử lý vấn đề ở đầu .

Và cũng đã tách ra làm 2 loại là API bình thương và API cho Chatfuel . 2 cái này chả có gì khác biệt cả , chỉ khác ở bước response data ra JSON mà thôi .

1. API thường

Sử dụng :

GET https://api.httzip.com/get-facebook-id?url=

=> https://api.httzip.com/get-facebook-id?url=httzip ,  Thử thay httzip bằng URL hoặc Username của bạn xem như nào nhé

Ở phía sau ?url= bạn có thể paste nguyên URL hoặc chỉ Username mà Facebook ta cần lấy

Kết quả trả về nếu tìm thấy :

Và khi không tìm thấy

2.API cho Chatfuel

Demo chatbot : https://m.me/htzbot

Hãy chat getfbid , sau đó nhập URL hoặc Username vào

Sử dụng :

GET https://api.httzip.com/chatfuel/get-facebook-id?url=

Giông với ở trên :

Ở phía sau ?url= bạn có thể paste nguyên URL hoặc chỉ Username mà Facebook ta cần lấy

Ở mặc định , Response sẽ trả về theo dạng Gallery Card như vầy :

Nếu bạn chỉ muốn trả về dạng text thôi , không có ảnh thì thêm type=1

Ví dụ :

GET https://api.httzip.com/chatfuel/get-facebook-id?type=1&url=

=> https://api.httzip.com/chatfuel/get-facebook-id?type=1&url=httzip  . Thử thay httzip bằng URL hoặc Username của bạn xem

Vậy ở bước này là API cho Chatfuel , vậy làm sao để sử dụng? Paste vào chổ nào ?

Đối với những bạn đã quen với Chatfuel thì bước này rất dễ , chỉ cần vài bước là xong , nhưng sẽ khó với những bạn mới sử dụng Chatfuel . Hãy làm theo các bước sau :

Nhưng đầu tiên chúng ta cần những gì để có thể trả về kết quả cho người nhập?

  1. Người dùng sẽ nhập URL cần lấy ID
  2. Chatfuel cần URL để xử lý và trả kết quả

OK , vậy chúng ta sẽ cần 1 User Input và 1 JSON API để làm điều này.

 

Bước 1 : Truy cập https://chatfuel.com

Bước 2 : Chon Bot của bạn

Bước 3 : Tạo một Block và đặt tên bất kì

Bược 4 : Trong Block , tạo một User Input bằng cách kéo xuống dưới và nhấn vào

Chọn User Input

Nhập nội dung cần hỏi và tên biến sẽ được lưu lại

Tiếp đến là thêm JSON API

Nhập 1 trong 2 URL ở API Chatfuel vào cùng với biến đã lưu ở User Input

Như vậy là xong các bước thiết lập cơ bản , có thể thêm chức năng Typing…  để khi người dùng nhập thì nó sẽ hiện lên 3 chấm giống như người đang trả lời cho thật chuyên nghiệp

Như vậy là kết thúc bài viết này , hy vọng API nho nhỏ này sẽ giúp ích được các bạn nào đó . Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này .

 

Và chúc các bạn thành công !